SURAT PENCABUTAN KUASA HUKUM

 

Kepada

Yth. Bapak Pimpinan Resnarkoba Muara Bungo

Di Mapolres Muara Bungo

 

Dengan hormat,

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama           :

Usia             : 32 Tahun

Jenis             : Perempuan

Pekerjaan    : Ibu Rumah Tangga

Alamat        :  Peninjau RT 04 RW 00 Desa Peninjau Kec. Bhatin II Pelayang – Bungo

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

Bahwa pada hari ini, minggu tanggal 22 Maret 2020, saya mencabut/memberhentikan kuasa yang sebelumnya saya berikan kepada Masrizal, S.H, dan mulai berlaku sejak hari ini sehingga seterusnya.

Demikian surat pencabutan kuasa ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar dan atas kehendak sendiri secara sukarela tanpa paksan dari siapapun.

Bungo, 22 Maret 2020

Yang Menyatakan