Contoh Surat Gugatan Cerai, Hak Asuh Anak, dan Nafkah Anak

                                                                            , ………………. Kepada : Yth. Ketua Pengadilan Agama      Di Tempat Perihal : Gugatan Perceraian Assalaamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama            :...