CONTOH SURAT KUASA KASASI

SURAT KUASA 01/SKK.Pdt-109/ISP/X/2017 Nama : Martini Binti Samar Datuk Bagindo Rajo       Usia                     : 61 Tahun       Jenis Kelamin    : Perempuan       Pekerjaan           : Ibu Rumah Tangga       Alamat                : RT 11 Kel. Pasar Rantau Panjang...